nl nl nl

Werkplan pukkies

07:30 – 09:00

Ontvangst.
Het team besteedt veel aandacht aan het kind en de ouder/verzorger.
Er wordt informatie uitgewisseld over het kind, speciale gebeurtenissen in de omgeving (feest, ziekte, onrust, logeren, etc.).
Het kind zwaait samen met de leidster de ouder /verzorger uit, waarbij duidelijk wordt afgesproken of het kind een lange of korte dag komt spelen. De kinderen spelen met een begeleider met meerdere vormen van droog materiaal tot 09.15 uur en dan wordt er gezamenlijk opgeruimd.

09:30

We starten de dag samen aan tafel. Kinderen kunnen hun verhaal kwijt, we zingen en /of lezen een verhaal, eten samen fruit en drinken limonade. Er worden plannen gemaakt voor de dag: is er iets bijzonders? Hebben we wat te vieren?

10:00

De grote kinderen gaan plassen. De tussengroep gaat het proberen en samen met de kleinere kinderen krijgen ze een nieuwe luier.
Voor de zindelijkheidstraining wordt geen leeftijd aangehouden.
Een kind dat aangeeft op de wc te willen plassen mag dat. Het resultaat is minder belangrijk; bij een gelukte poging wordt de aandacht gericht op het ‘resultaat’, bij een mislukte poging op het knappe om op de wc /pot te gaan. Het team stimuleert de kinderen die bezig zijn zindelijk te worden om vaker naar de wc te gaan (soms om de 2 uur). Er is geen sprake van dwang.
Na het plassen, handen wassen!

10:30

De kinderen mogen vrijuit spelen om de energie kwijt te raken die tijdens het aan tafel zitten is opgebouwd. Het team drinkt dan koffie /thee.

10:45

Een groepsactiviteit, bijv. buiten spelen, kleien, verven, dansen,doe –spelletjes.

11:30

Gezamenlijk aan tafel om brood met melk /yoghurt te eten.
Vooraf zingen we het ‘smakelijk eten /drinken lied’.
Onderdeel van het eten is benoemen wat iedereen op het brood heeft.
Er wordt aandacht besteed aan niet van tafel lopen en niet knoeien met eten /drinken. We stimuleren het eten (van korstjes krijg je spierballen), maar het is niet verplicht om alles op te eten.
Onder het eten is er vaak wel tijd voor een verhaal.
Voor en na het eten wassen we de mond en handen.

12:00

WC –ritueel.
De kinderen die het nodig hebben gaan naar bed. Ze nemen hun knuffel, speen of muziekje mee. In de tablet schrijft het team hoe laat een kind gaat slapen en wanneer het wakker wordt. Deze informatie wordt aan het einde van dag naar de ouder opgestuurd.

12:45

De kinderen mogen vrijuit spelen, het team gebruikt de lunch.

13:00

Vertrek van de kinderen die alleen ’s morgens de crèche bezoeken.
Ontvangst van de kinderen die alleen ’s middags de crèche bezoeken.
De manier waarop dit gebeurt, staat elders al aangegeven.

13:30

Activiteiten met de grote kinderen, aangepast aan hun niveau.
Het soort activiteit wordt door de kinderen bedacht, het team stuurt een beetje bij.

14:00

De kinderen komen rond die tijd weer uit bed, en krijgen de gelegenheid om even bij te komen en iets te drinken. Tot 15.00 uur mogen de kinderen spelen wat ze willen. Dit om te stimuleren dat je ook alleen kunt spelen of met vriendjes, zonder inbreng /deelname van een volwassene.

14:30

WC –ritueel. Uitgezonderd de kinderen die geslapen hebben;zij zijn verschoond bij het uit bed komen.

15:00

Fruit eten, zoals s'morgens.

15:30

Een groepsactiviteit, bijv. buiten spelen, kleien, verven, dansen,doe –spelletjes, maar het kind mag uiteraard ook vrij spelen.

17:00

Laatste verschoonronde. Voorlezen onder het genot van limonade en een koekje.

17:30 - 18:30

De kinderen worden gehaald. Het team informeert de ouder /verzorger over het kind en de belevenissen van de dag.

Uiteraard is het zo dat vieze luiers direct verschoond worden. Het dagritme geldt als algemene basis. De activiteiten worden per dag bepaald, en zijn uiteraard aan het niveau van de kinderen aangepast.
’s Winters zijn dit in hoofdzaak doe-activiteiten binnen, met verschillend materiaal. Wel gaan we geregeld even naar buiten, in ieder geval bij sneeuw!
’s Zomers leven we bijna buiten. Veel activiteiten met zand en water, veel picknicken (wel met dezelfde regels als binnen), veel voet-/handbal, stoepkrijten enz. De activiteiten buiten zijn vrijer door het ruime terrein en het gebruik van rijdend materiaal (tractors, loopfietsen, etc.).

De groepsregels zijn overzichtelijk en beperkt.

  • Er wordt gelet op sociaal gedrag. De kinderen mogen niet afpakken, slaan of uitschelden. Als er sprake is van “iemand stom vinden” wordt hierover gepraat. De keus is om verder te spelen met de ander of zelf stoppen. Het kind dat buiten de groep valt, hoeft niet zonder reden weg.
  • Met eten/drinken mag niet geknoeid worden.
  • Gevaarlijke dingen zijn niet toegestaan (op een raam slaan, met de deur spelen, in de vensterbank klimmen, een stoel boven het hoofd tillen, crossen met rijdend materiaal als er kleine kinderen bij zijn).
  • Speelgoed mag niet bewust kapotgemaakt worden.

Heeft u vragen?