Werk / stage

Kom je bij ons werken?
Stichting Kinderopvang Flevoland is per direct op zoek naar meerdere enthousiaste Pedagogisch medewerksters voor onze locaties in Emmeloord, Espel en Nagele.

Bel voor jouw kans op een baan bij de gezelligste kinderopvang van Flevoland naar: 0527618509 of stuur een mail naar info@kinderopvang-flevoland.nl om een afspraak te maken.
kijk voor meer informatie op www.kinderopvang-flevoland.nl

De S.K.F. heeft vacatures, we zijn op zoek naar pedagogisch medewerksters.
Je kunt hieronder een sollicitatieformulier downloaden. Op het formulier staan ook de minimale eisen waaraan een sollicitant moet voldoen.

Het sollicitatie formulier vindt je hier.

Kom je bij ons stage lopen?
'De stagiares van nu, zijn voor ons de pedagogische medewerk(st)ers van de toekomst'.
Stichting Kinderopvang Flevoland biedt verschillende mogelijkheden voor een stageperiode:

Praktijk Oriëntatie SAW.
Dit zijn de eerstejaars studenten van de opleiding SAW die 1 dag in de week in de praktijk gaan oriënteren of dit werkveld voldoet aan de verwachting of dat er mogelijk een andere richting wordt gekozen. Deze stage duurt maximaal een schooljaar.

Beroepspraktijkvorming (BPV) SAW.
Dit zijn de derde of vierdejaars studenten van de opleiding SAW die de richting Kinderopvang hebben gekozen en opgeleid worden als pedagogisch medewerker.
Deze studenten komen 3 dagen in de week stage lopen. De stage duurt maximaal een schooljaar.
Vanuit S.K.F begeleiden wij de stagiaires met een vaste praktijkopleider en wekelijks wordt er een voortgangsgesprek gevoerd.

Deeltijd SAW.
Studenten die een deeltijdopleiding volgen kunnen ook bij ons stage lopen. De stage kan maximaal de studieperiode duren. Vanuit S.K.F begeleiden wij de stagiaires met een vaste praktijkopleider en op regelmatige basis worden er voortgangsgesprekken gevoerd. Na ontvangen van een sollicitatiebrief van de (aankomende) student wordt er bepaald of de student kan komen stage lopen. De studenten ontvangen een vergoeding
conform CAO Kinderopvang