nl nl nl

Uren pedagogische coach

Overzicht inzet uren pedagogische coach Stichting Kinderopvang Flevoland

2022

Locatie Pedagogische
coach
Aantal
FTE
uren per
locatie
Totaal
De Flierefluiter Dineke Ypma 8.8 (x10) 50 138
De Vrijbuiter Dineke Ypma 3.1 (x10) 50 81
De Speelmuiter Dineke Ypma 1.8 (x10) 50 68
De Buitenfluiter Dineke Ypma 1.1 (x10) 50 61
De Kadesnuiters Dineke Ypma 2.5 (x10) 50 75
De Kornuiten Dineke Ypma 2.1 (x10) 50 71
De Spetterfluiter Dineke Ypma 2.7 (x10) 50 77
De Springbuiter Dineke Ypma 1.3 (x10) 50 63

Peildatum jaarlijks 01 januari

Heeft u vragen?