nl nl nl

Register + GGD rapporten

Geachte ouders/ verzorgers.

Stichting Kinderopvang Flevoland is een erkende kinderopvang.
Onze stichting bestaat al meer dan 25 jaar, is HKZ en ISO 9001 gecertificeerd, enwordt periodiek gecontroleerd door de GGD.
De stichting is ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Voor al onze vestigingen vindt u de actuele GGD rapporten bij de afzonderlijke lokaties.

De betreffende nummers vindt u ook hieronder.

Plaats Soort opvang Naam opvang LKR
Emmeloord
Acacialaan 12-14
KDV De Flierefluiter 202832247
Emmeloord
Acacialaan 12-14
VSO, NSO, BSO De Vrijbuiter 716692508
Emmeloord
Zuiderkade 7
KDV De Kadesnuiter 952346527
Emmeloord
Zuiderkade 7
VSO, NSO, BSO De Kornuiten 119834704
Nagele
Ring 1
KDV De Spetterfluiter 181649512
Nagele
Ring 1
VSO, NSO, BSO De Springbuiter 930637859
Espel
Westerrand 42 - 44
KDV De Speelmuiter 122124509
Espel
Westerrand 42 - 44
VSO, NSO, BSO De Buitenfluiter 225721296

Heeft u vragen?