Ouderraad

De ouderraad binnen Stichting Kinderopvang Flevoland is in allerlei zaken actief betrokken, en hebben een adviserende stem bij b.v. prijzen, dagindeling, openingstijden, voeding enz. Elke vestiging heeft een of twee vertegenwoordigers. De ouderraad is via de mail te bereiken.

De Ouderraad van de Stichting Kinderopvang Flevoland.

Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. Dus ook binnen Stichting Kinderopvang Flevoland is er een ouderraad die de ouders/ verzorgers van alle locaties vertegenwoordigd. De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de Stichting Kinderopvang Flevoland over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang. Een oudercommissie heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het kindercentrum zoals: het bieden van verantwoorde kinderopvang; voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid; openingstijden; spel- en ontwikkelingsactiviteiten; klachten en klachtenregeling en de prijs van de kinderopvang). Advies kan gegeven worden na aanleiding van een advies vraag vanuit de Stichting Kinderopvang Flevoland of vanuit het initiatief van de ouderraad.

De oudercommissie stelt zich als doel om namens alle ouders/ verzorgers te adviseren in het beleid van de Stichting Kinderopvang Flevoland en hiermee de kwaliteit van de opvang te waarborgen en waar nodig te verbeteren.

Samenstelling ouderraad:

Wenselijk is dat er van iedere locatie minimaal 1 lid in de ouderraad de ouder(s)/ verzorger(s) vertegenwoordigd. Het liefst vanuit elke locatie twee ouder(s)/ verzorger(s) 1 vanuit de kinderopvang en 1 vanuit de naschoolse opvang. Momenteel bestaat de ouderraad uit:

  • Renata Lampartova vertegenwoordiger locatie Espel
  • Elma van der Sar vertegenwoordiger locatie Nagele
  • Petra van Beek vertegenwoordiger locatie Zuiderkade

De ouderraad is bereikbaar via e-mail ouderraad.st.kinderopv.fl@gmail.com