Pedagogisch beleid

Visie op menszijn en opvoeden

Een kind beschikt van nature over bepaalde eigenschappen en karaktertrekken en heeft de drang om zich te ontwikkelen. Daarnaast spelen opvoeder(s) en directe omgeving een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van het kind.
Ten aanzien van de opvoeding zoeken wij zo veel mogelijk aansluiting bij het ontwikkelingsstadium van het kind. Het team speelt daarom in hoofdzaak een begeleidende rol. Het is van belang dat elk kind zich op zijn /haar eigen niveau geaccepteerd weet en geborgen voelt.

Pedagogisch hoofddoel

Ons streven is erop gericht een kind te laten opgroeien tot een zelfstandig en sociaal vaardig individu dat zijn medemensen respecteert en de wereld iets te bieden heeft.


Download hier het document Pedagogisch Beleidsplan 0-4
Download