Huisreglement

De Flierefluiter, de Speelmuiter ,de Spetterfluiter, en de Kadesnuiter zijn geopend van 07.30-18.30 uur, en op aanvraag tot een uur eerder. De standaard dag is verdeeld in twee dagdelen, namelijk van 07.30-13.00 uur en van 13.00-18.30 uur.

De Vrijbuiter, de Buitenfluiter ,de Springbuiter, en de Kornuiten zijn geopend van 12.00-18.30 uur in de schoolweken.
De dag is verdeeld in twee dagdelen, namelijk van 12.00-15.15 uur en van 15.15-18.30 uur.

Om ca. 09.30 uur en om 15.00 uur eten we fruit en drinken we limonade met de kinderen. Fruit en drinken zijn voor rekening van Stichting Kinderopvang Flevoland.

Kindercrèche de Speelmuiter werkt met Dagboekjes die verkrijgbaar zijn tegen een kleine vergoeding.

Wij kunnen niet altijd voorkomen dat uw kind zijn/haar kleren vies maakt.
Ons uitgangspunt is namelijk dat kinderen vrijuit moeten kunnen spelen.
Geeft u a.u.b. een stel schone kleertjes af voor eventuele ongelukjes.

Wilt u uw kind geen speelgoed meegeven, uitgezonderd knuffels.
Wij kunnen er niet voor instaan dat meegenomen speelgoed onbeschadigd blijft.

Bij de naschoolse opvang stellen wij het zeer op prijs dat u tijdig meldt dat uw kind niet uit school gehaald hoeft te worden.

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de leiding. In overleg wordt afgesproken of uw kind de kinderopvang al dan niet kan bezoeken. Sommige medicijnen kunnen door ons aan het kind verstrekt worden, maar alleen wanneer er duidelijke afspraken worden gemaakt en er een overeenkomst tot medicijnen verstrekking door u als ouder(s) en of verzorger(s) is ingevuld en ondertekend.

Brood, beleg, melk, yoghurt of karnemelk en geregeld iets lekkers wordt doorStichting Kinderopvang Flevoland verzorgd.
De flesvoeding voor de baby’s moet u zelf meegeven, ook bieden de Flierefluiter, de Speelmuiter, de Spetterfluiter en de Kadesnuiter de mogelijkheid voor het geven van borstvoeding.
Afgekolfde moedermelk kunt u ingevroren meenemen, het wordt dan op de groep in de koelkast ontdooid. Het fruithapje wordt door Stichting Kinderopvang Flevoland verzorgd.

Ten aanzien van voedingstijden (baby’s) en slaapgewoonten geldt de thuissituatie als uitgangspunt, zodat de kinderen niet uit hun ritme raken.

Wilt u op de achterkant van het inschrijfformulier aangeven of uw kind last heeft van een allergie of een dieet volgt en of hij/zij uit school gehaald moet worden.
Ook kunt u hier op aangeven geen toestemming te geven voor het maken van uitstapjes.

Luiers worden door Stichting Kinderopvang Flevoland verzorgd.
Stichting Kinderopvang Flevoland stelt het gebruik van wegwerp luiers niet verplicht.
Het staat u vrij om katoenen luiers te gebruiken; Stichting Kinderopvang Flevoland past zich aan uw wensen aan. Deze luiers worden echter niet door Stichting Kinderopvang Flevoland verzorgd of gewassen.
De kosten voor wegwerp luiers in de ouderbijdrage opgenomen.

Gelieve de meegebrachte eigendommen van uw kind (jassen en tassen) te voorzien van de naam van uw kind.

Kinderen worden alleen meegegeven aan een ouder /verzorger, tenzij duidelijk met het team is afgesproken dat iemand anders het kind komt ophalen.

Stichting Kinderopvang Flevoland is gesloten op alle officiële feestdagen.

Op bevrijdingsdag een maal in de 5 jaar gesloten.

Om misverstanden te voorkomen: Goede Vrijdag wordt niet tot officiële feestdagen gerekend.

Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. berekent 52 weken in de dagopvang en verdeelt het bedrag over 12 maanden.

Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. berekent 40 weken in de na schoolse opvang, en verdeelt het bedrag over 12 maanden.

Stichting Kinderopvang Flevoland e.o. berekent 12 weken in de vakantie opvang en verdeelt het bedrag over 12 maanden.

De vergoeding voor de kinderopvang innen wij via automatische incasso en wordt rond de 28 van elke maand middels vooruitbetaling van uw rekening afgeschreven.
Ouders die geen gebruik van automatische incasso maken, kunnen er voor kiezen om 3 maanden vooruit te betalen.
Wanneer er sprake is van achterstallige betaling wordt een door het bestuur bekrachtigde procedure in gang gezet.

Het huisreglement maakt deel uit van de algemene leveringsvoorwaarden.