Geschiedenis

Stichting Kinderopvang Flevoland is een particuliere kinderopvang, gevestigd in een voormalig schoolgebouw in het centrum van Emmeloord. De kinderopvang is voortgekomen uit een vrijwilligersinitiatief, dat stamt uit 1986. De eigen sfeer van kindercrèche de Flierefluiter kwam gedurende vele jaren goed tot uitdrukking in een boerderijwoning aan een buitenweg.

Tegemoetkomend aan de wens tot verbetering van de ruimtelijke mogelijkheden is na overleg met de gemeente Noordoostpolder in de zomer van 1995 het pand aan de Acacialaan ter beschikking gekomen. Na een intensieve periode van verbouwen en inrichten, kon door enorme inzet van ouders en medewerkers op 22 september van dat jaar worden afgerond met een feestelijke verhuizing.

Op 20 oktober 2001 is aan de Acacialaan onze buitenschoolse opvang de Vrijbuiter gestart. Sinds 3 januari 2005 is onze kinderopvang in Espel een feit, met kindercrèche de Speelmuiter en buitenschoolse opvang de Buitenfluiter, en zijn we in Nagele met Kindercrèche de Spetterfluiter en Naschoolse en Vakantieopvang de Springbuiter gestart.

Ook is de kinderopvang in de voormalige kerk aan de Zuiderkade, met kindercrèche De Kadesnuiter, en buitenschoolse opvang De Kornuiten sinds januari 2009 een feit.

Dus kunnen we zeggen:

De gezelligste kinderopvang van Flevoland komt naar u toe!

Na de verbouwing in 2009 is ons pand de Acacialaan uitgebreid en gemoderniseerd. Er zijn nu 6 groepsruimtes voor de crèche, en 5 lokalen voor de buitenschoolse opvang, waarvan er een tevens het knutsel en handwerklokaal is.

De feestelijke heropening was op 23 december 2009, en we hebben daar de kerstviering met alle kinderen gevierd.