De crèche

De Flierefluiter heeft drie babygroepen: Pieperij, Lutjebroek & Muisbroek (0 tot 2 jaar). Daarbij zijn er ook drie pukkiegroepen: De Driesprong, Fluitenberg en Karreveld ( 2 tot 4 jaar).

De Kadesnuiter heeft twee groepen namelijk de Boeg ( 0 tot 2 jaar ) & de Kajuit( 0 tot 4 jaar ).

Er wordt gewerkt in horizontale groepen, dat wil zeggen dat de groepen op leeftijd zijn gebaseerd. Het is bij ons wel zo dat kinderen overgaan naar de andere groep als ze er lichamelijk en verstandelijk aan toe zijn. Dit vinden we een logisch resultaat van ons pedagogisch plan.

Bij de Speelmuiter en de Spetterfluiter werken we met verticale groepen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. Het aantal leidsters bij een verticale groep wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde aantal kinderen, waarbij naar boven afgerond word met dien verstande dat er in een gemengde groep maximaal 8 kinderen van 0 tot 1 geplaatst mogen zijn.

Per dagdeel kan de groepsgrootte variëren. Afhankelijk van de grootte van de groep wordt de leiding ingezet.

Deze groepen hebben elk twee of drie slaapkamertjes, met uiteraard voor elk kind een eigen bedje. Ook is er gelegenheid een kind hier in bad te doen, het kan namelijk wel eens voorkomen dat een kindje doorlekt. In elke groep zijn maximaal twaalf kinderen tussen de 6 weken en vier jaar, zij worden verzorgd door gediplomeerde, enthousiaste leidsters.

In de groepen wordt het slaap- / eetritme van thuis overgenomen. De ontwikkeling van bepaalde vaardigheden (bijvoorbeeld kruipen, lopen, praten)binnen de baby/ ukkiegroep varieert sterk. Daarom is de verzorging/begeleiding in deze groep sterk gericht op het individuele kind. Deze ontwikkeling wordt jaarlijks geobserveert en in de gaten gehouden. De mentor zal na het invullen van het observatieformulier de ouders inlichten over zijn/haar bevinden. Zo nodig overleggen wat het kind nodig heeft.