Buitenschoolse opvang

Van de crèche naar de naschoolse opvang

Kinderen die de crèche verlaten omdat ze naar school gaan zien we gelukkig vaak terug omdat de behoefte aan opvang dan nog steeds bestaat.
De Vrijbuiter (Acacialaan), De Buitenfluiter(Espel), de Springbuiter(Nagele) en de Kornuiten(Zuiderkade) verzorgen in gezellige ruimtes, binnen de gebouwen waarin ook de crèches gevestigd zijn, de buitenschoolse opvang.
Op alle BSO groepen wordt er door een vast teamgewerkt. Dat geeft het kind en de ouder(s) en/of verzorgers een vertrouwd gevoel. Natuurlijk is het mogelijk dat er in verband met ziekte, uitval of wisseling nieuwe gezichten op de groepen komen, maar dit wordt zoveel mogelijk beperkt.

Het vervoer

De kinderen die bij naschoolse opvang komen spelen worden uit school gehaald met een busje, te voet of met de bakfiets. In het busje kunnen 8 kinderen per rit vervoerd worden, dit gebeurt altijd door een leidster die de kinderen kent. De kinderen zitten veilig in de gordels en in een goedgekeurd zitje tijdens de rit.

De kinderen van de Buitenfluiter en de Springbuiter die in Espel en/ of Nagele naar school gaan worden lopend naar school gebracht en lopend weer opgehaald.

Eten en drinken

Stichting Kinderopvang Flevoland verzorgt de lunch voor uw kind(eren). Brood, creakers/rijstewafels/beschuid, beleg en melk. Ook het fruiteten en drinken zijn voor rekening van de S.K.F. Regelmatig wordt er gezorgt voor iets lekkers te eten. Dit kan zijn bij of in plaats van het brood eten, maar ook ander soortig fruit of iets lekkers. Dit is niet standaard maar ter afwisseling.

Spelen bij buitenschoolse opvang

De hele middag kunnen de kinderen zelf kiezen waarmee ze willen spelen. Daarnaast worden er verscheidene activiteiten aangeboden techniek, knutselen en buitenactiviteiten zoals voetballen, verstoppetje, skateboarden.

Wij kunnen niet altijd voorkomen dat uw kind zijn/ haar kleren vies maakt.
Ons uitgangspunt is namelijk dat kinderen vrijuit moeten kunnen spelen.

Jaarlijks worden de kinderen geobserveerd door hun mentor. Hierbij wordt vooral gekeken naar de sociale vaardigheiden die het kinden laat zien op de opvang. De andere ontwikkelingen worden opschool in de gaten gehouden. Valt ons iets op in het gedrag van het kind zullen wij dit tijdig met ouders en/of zorgcoördinator bespreken.