Belang Kinderopvang

Voor gezinnen waarvan beide partners werken en/of studeren en zeker ook voor vele eenoudergezinnen is kinderopvang noodzakelijk om baan en gezin te kunnen combineren

Ook bedrijven hebben baat bij voldoende kinderopvangmogelijkheden. Voor hen kan het van belang zijn om de verworven kennis en werkervaring binnen de organisatie te houden.

Steeds meer ouders willen de zorg voor kinderen combineren met een baan. Toch zegt meer dan de helft van de vrouwen na de bevalling haar baan op, vaak gedwongen door een tekort aan kinderopvang.

Het belang van kinderopvang:
  • Het schept de mogelijkheid met andere kinderen en om te gaan, te spelen en zich te ontwikkelen.
  • Het verbreedt het opvoedingsmilieu.
  • Het heeft een signalerende functie voor kinderen met een ontwikkelings voor of achterstand.
  • Het geeft kinderen uit kleinere gezinnen meer speelkameraadjes.
  • Het biedt na school een rustige en veilige omgeving om te spelen en te ontspannen Het biedt kinderen in vakanties een heerlijke tijd vol activiteiten en speelgenot.
Waarom Stichting Kinderopvang Flevoland?

In de loop der jaren is de crèche gegroeid naar een professionele vorm van kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
Uitgangspunt is de thuissituatie zoveel mogelijk te benaderen, waarbij normen en waarden de rode draad vormen.
Kinderen van werkende en/of studerende ouders kunnen geplaatst worden.
Ook speelkinderen, kinderen met een handicap of met 'zieke' ouders kunnen worden opgevangen.

Kortom, ieder kind is welkom.